Μυωξός πάνω σε ένα κλαδί

ΜΥΩΞΟΙ

Μέρος της φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας
Γνωρίστε τους μαζί μας

Οι μυωξοί είναι μικρά θηλαστικά που μοιάζουν εκ πρώτης όψεως με σκίουρους γιατί τα πιο πολλά είδη έχουν φουντωτή ουρά και ζουν στα δέντρα (δενδρόβια) – για αυτό και σε μερικές περιοχές τους αποκαλούν και «ποντικοσκίουρους». Αν και τρωκτικά όπως και οι σκίουροι, οι μυωξοί είναι μικρότεροι σε μέγεθος και δραστηριοποιούνται κυρίως τη νύχτα. Σχηματίζουν τις φωλιές τους σε κοιλότητες δέντρων, ανάμεσα στα κλαδιά ή και σε σχισμές βράχων, και  τρέφονται κατ’ εξοχήν με καρπούς, φρούτα, λειχήνες και ρίζες, αλλά μπορούν να καταναλώσουν ακόμα κι έντομα ή και νεοσσούς πουλιών. Κατά τους χειμερινούς μήνες, όλοι οι μυωξοί πέφτουν σε χειμερία νάρκη που διαρκεί – ανάλογα με τη διάρκεια και τη δριμύτητα του χειμώνα σε κάθε περιοχή – από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.

Στην Ελλάδα απαντώνται τέσσερα είδη μυωξών από τα πέντε της οικογένειας Gliridae στην Ευρώπη:

  • Εδώδιμος μυωξός (Glis glis)
  • Δενδρομυωξός (Dryomys nitedula)
  • Βουνομυωξός (Muscardinus avellanarius)
  • Μυωξός του Roach (Myomimus roachi)

Με εξαίρεση τον εδώδιμο μυωξό (Glis glis), οι μυωξοί ανήκουν στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που περιλαμβάνει είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία, ενώ στη χώρα μας χαρακτηρίζονται ως είδη με ανεπαρκή στοιχεία βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας.

Η έλλειψη πληροφοριών για την κατάσταση διατήρησης και κατανομής των ειδών στην Ελλάδα αντανακλά την ευρύτερη άγνοια του ευρύτερου κοινού για τα μικρά αλλά χαρισματικά αυτά είδη της ελληνικής πανίδας. Αυτό απορρέει από τον κρυπτικό τους χαρακτήρα (νυκτόβια, δενδρόβια), τη χαμηλή τους πληθυσμιακή πυκνότητα (π.χ. σε σύγκριση με άλλα τρωκτικά, όπως οι δασοποντικοί), και το ότι για μεγάλη περίοδο του έτους βρίσκονται σε χειμέρια νάρκη. Εκτός από υλοτόμους που βλέπουν μυωξούς ή τις φωλιές τους κατά την εργασία τους στο δάσος, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν την ύπαρξη των μυωξών.

Στόχος της ιστοσελίδας αυτής είναι να συνεισφέρει στην ευρύτερη αναγνώριση των μυωξών στη χώρα μας, και να παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος/α στη συλλογή πληροφοριών για την κατανομή των ειδών στην Ελλάδα.

Εικόνα με μυωξούς και σύνδεσμο προς την σελίδα των Μυωξών.
Εικόνα με Μυωξό και Σύνδεσμος προς Επικοινωνία