Μυωξός μέσα σε πεσμένα φύλλα

Μελετώντας τους Μυωξούς

Η γνώση μας σχετικά με την κατανομή και οικολογία των τεσσάρων ειδών μυωξών στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Σταδιακά όμως αυτό αλλάζει τα τελευταία χρόνια μέσα από στοχευμένες μελέτες που επικεντρώνονται κυρίως στα τρία είδη μυωξών (δενδρομυωξός, βουνομυωξός, μυωξός του Roach) που έχουν χαρακτηριστεί ως «Ανεπαρκώς Γνωστά» βάσει του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και τα οποία η χώρα μας έχει υποχρέωση να προστατεύει αλλά και να παρακολουθεί την κατάσταση των πληθυσμών τους.

Γιατί μας ενδιαφέρει η μελέτη των μυωξών;

Η μελέτη των μυωξών αφορά σε μεγάλο βαθμό τη συλλογή γνώσης που θα μας επιτρέψει την καλύτερη προστασία τους.

Όμως, η μελέτη των μυωξών συνεισφέρει και στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων του κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων και της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων του τόπου μας. Η παρουσία μυωξών θεωρείται καλός δείκτης την υγείας ενός δασικού οικοσυστήματος, γιατί είναι εξειδικευμένα, δενδρόβια είδη που χρειάζονται α) δάση με πυκνή βλάστηση στον υπόροφο για τη μετακίνηση τους και β) φυσικές κοιλότητες σε μεγάλης ηλικίας δέντρα για να φωλιάσουν. Για παράδειγμα, θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό για την κατάσταση των δασών της Μεγάλης Βρετανίας ότι η γεωγραφική εξάπλωση του βουνομυωξού έχει μειωθεί εκεί κατά 50% τις τελευταίες δεκαετίες.

Επίσης, ως είδη που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη, οι μυωξοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοί σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Αλλαγές π.χ. στη διάρκεια της διαχείμασης ή την ημερομηνία έναρξης της άνοιξης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους μυωξούς. Αν για παράδειγμα οι μυωξοί ξυπνήσουν πιο νωρίς λόγω αύξησης της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να υπάρχει διαθέσιμη τροφή για αυτά, μπορεί να μην επιβιώσουν. Για αυτούς τους λόγους, η  πληθυσμιακή τάση ειδών μυωξών σε μία περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο μελέτης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε ένα οικοσύστημα. Με την περιοχή της Μεσογείου να είναι ένα από τα «θερμά σημεία» της κλιματικής κρίσης, με ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας μεγαλύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου, η παρακολούθηση των μυωξών μπορεί να μας προειδοποιήσει για επερχόμενες αλλαγές στην κατάσταση διατήρησης ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας.

Πώς μελετάει κανείς μικρά, κρυπτικά, δενδρόβια και νυκτόβια είδη όπως οι μυωξοί;

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μία σειρά τεχνικών στο πεδίο για να καταγράψουν την παρουσία, αλλά και την οικολογία των μυωξών. Η μέθοδος που θα επιλεχθεί ανά περίπτωση είναι απόρροια των ερευνητικών στόχων της μελέτης καθώς και πρακτικών παραγόντων όπως η προσβασιμότητα της περιοχής, η διάρκεια και εποχή της μελέτης, οι διαθέσιμοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό, τα εκτιμώμενα είδη μυωξών και άλλων μικρών θηλαστικών στην περιοχή κ.α.

Οι πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν ποικίλλουν ανά μέθοδο. Κατ’ ελάχιστο, μπορεί να τεκμηριωθεί η παρουσία μυωξών (ενός ή παραπάνω ειδών) σε μια περιοχή, καθώς και άλλων μικρών θηλαστικών που συνυπάρχουν στην περιοχή μελέτης και πιθανόν να ανταγωνίζονται τους μυωξούς διατροφικά ή για θέσεις φωλεοποίησης (κουφάλες δέντρων). Επιπλέον, μπορεί να εκτιμηθεί η σχετική αφθονία του είδους (σύγκριση σε βάθος χρόνου και ανάμεσα σε περιοχές), η καταλληλότητα ενδιαιτήματος ανά είδος, η διάρκεια των περιόδων χειμέριας νάρκης και δραστηριοποίησης, η αναπαραγωγική οικολογία των ειδών (π.χ. περίοδος αναπαραγωγής, μέσος όρος μικρών ανά γέννα), και το προσδόκιμο ζωής.

Η κάθε μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.


Ζωντανή παγίδευση

Παγιδευμένος Μυωξός σε κλουβί.

Ένας παραδοσιακός τρόπος μελέτης μικρών θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων και των μυωξών, είναι με την τοποθέτηση κλωβών παγίδευσης στην περιοχή μελέτης. Στην περίπτωση των μυωξών, οι παγίδες αυτές τοποθετούνται σε κάποιο δένδρο ή συστάδα θάμνου και δολώνονται κατάλληλα (π.χ. φυστικοβούτυρο, κομμάτια φρούτων κ.α.).

Πλεονεκτήματα:

 • Αναγνώριση σε επίπεδο είδους
 • Ταυτοποίηση φύλου και αναπαραγωγικής κατάστασης (π.χ. ένδειξη θηλασμού μικρών σε ενήλικα θηλυκά)
 • Δυνατότητα συλλογής σωματομετρικών μετρήσεων (π.χ. βάρος, μήκος σώματος και ουράς)
 • Δυνατότητα συλλογής γενετικού υλικού
 • Δυνατότητα μαρκαρίσματος (π.χ. με μικρο-τσιπ) του ζώου ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί στο μέλλον (χρήσιμο για εκτίμηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά και του πληθυσμού)

Μειονεκτήματα:

 • Εισβλητική μέθοδος που στρεσάρει τα παγιδευμένα ζώα
 • Υψηλές απαιτήσεις εργασίας πεδίου (συχνός έλεγχος για συνεχόμενες ημέρες, ανάγκη έμπειρου προσωπικού)
 • Μέτριο ως υψηλό κόστος έρευνας (εξειδικευμένος εξοπλισμός, πολλές ημέρες έρευνας πεδίου)
 • Δύσκολη η χρήση για μελέτες μεγάλης χωρικής κλίμακας

Ανάλυση εμεσμάτων νυκτόβιων αρπακτικών

Εμέσματα από αρπακτικά.

Ένας από τους κύριους θηρευτές των μυωξών είναι τα νυκτόβια αρπακτικά πουλιά (γλαυκόμορφα, όπως η κουκουβάγια, η τυτώ, ο χουχουριστής και ο μπούφος).  Τα πουλιά αυτά αποβάλλουν ως έμεσμα ό,τι δεν μπορούν να χωνέψουν από τη λεία τους (τρίχωμα, κόκκαλα). Η εξέταση του τριχώματος, και ειδικά των κρανιακών οστών/δοντιών, από ερευνητές μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίηση της λείας σε επίπεδο είδους. Με αυτή τη μέθοδο έχει γίνει η μόνη έως τώρα καταγραφή του μυωξού του Roach στη χώρα μας (βόρειο Έβρο) από ερευνητική ομάδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Πλεονεκτήματα:

 • Μη εισβλητική μέθοδος
 • Αναγνώριση σε επίπεδο είδους
 • Χαμηλό κόστος συλλογής δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων από ειδικό στο εργαστήριο
 • Κατάλληλη για μελέτες μεγάλης χωρικής κλίμακας

Μειονεκτήματα:

 • Σχετικά χρονοβόρα διαδικασία ανάλυσης δεδομένων (εργαστήριο)
 • Χαμηλή χωρική ανάλυση (δεν είναι γνωστό πού θηρεύτηκε το ζώο – μόνο πού συλλέχθηκε το έμεσμα).
 • Δύσκολη η αναγνώριση του φύλου

Εξέταση φαγωμένων φουντουκιών

Φαγωμένο φουντούκι και ένας μεγενθυτικός φακός, πάνω σε ένα τραπέζι.

Ο ενδελεχής έλεγχος με μεγεθυντικό φακό του τρόπου ανοίγματος σκληρών καρπών (ειδικά φουντουκιών) έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στο παρελθόν για να εντοπιστούν τοποθεσίες με παρουσία μυωξών. Αν και άλλα μικρά θηλαστικά δημιουργούν παρόμοια στρογγυλά ανοίγματα, οι μυωξοί δεν αφήνουν εμφανή σημάδια από τους κοπτήρες τους (δαγκωματιές) στο εσωτερικό του χείλους της οπής (σε αντίθεση π.χ. με τους αρουραίους και τους δασοποντικούς). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε περιοχές που υπάρχει μόνο ένα είδος μυωξού (π.χ. Μεγάλη Βρετανία), καθώς είναι αδύνατος ο διαχωρισμός σε επίπεδο είδους μυωξού.

Πλεονεκτήματα:

 • Μη εισβλητική μέθοδος
 • Χαμηλό κόστος συλλογής δεδομένων
 • Κατάλληλη για μελέτες μεγάλης χωρικής κλίμακας

Μειονεκτήματα:

 • Αδύνατη η αναγνώριση σε επίπεδο είδους σε περιοχές που συνυπάρχουν πολλά είδη μυωξών (όπως σε πολλές περιοχές της Ελλάδος)
 • Πληροφορίες μόνο για την παρουσία του είδους

Τεχνητές φωλιές

2 εικόνες. Η μία δείχνει την φωλιά απ'έξω και μία από μέσα με έναν μυωξό.

Μία διεθνώς πολύ διαδεδομένη μέθοδος μελέτης των μυωξών είναι μέσα από την τακτική παρακολούθηση δικτύου τεχνητών φωλιών που τοποθετούνται σε δέντρα και θάμνους. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο τριών έργων χρηματοδοτημένων από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., τοποθετήθηκαν 360 ξύλινες τεχνητές φωλιές (120 ανά περιοχή) ειδικά για μυωξούς στη Ροδόπη, ορεινή Χαλκιδική και ΒΑ Πελοπόννησο (χρηματοδότηση ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). Σε αντίθεση με τις παρόμοιου σχήματος και μεγέθους φωλιές για πουλιά, αυτές για τους μυωξούς έχουν το άνοιγμα προς την μεριά του κορμού. Οι φωλιές ελέγχονται είτε με τη χρήση ενδοσκοπικής κάμερας είτε με την προσωρινή αφαίρεση της οροφής. Αν χρειαστεί, οι ερευνητές μπορούν να πάρουν μετρήσεις από τα ζώα που βρίσκονται εντός των φωλιών.

Πλεονεκτήματα:

 • Μη εισβλητική μέθοδος
 • Βελτίωση ενδιαιτήματος (αύξηση διαθέσιμων θέσεων φωλεοποίησης)
 • Ικανότητα αναγνώρισης σε επίπεδο είδους (όταν το ζώο βρεθεί εντός της τεχνητής φωλιάς)
 • Δυνατότητα συλλογής σωματομετρικών μετρήσεων (π.χ. βάρος, μήκος σώματος και ουράς)
 • Δυνατότητα συλλογής γενετικού υλικού
 • Δυνατότητα μαρκαρίσματος (π.χ. με μικρο-τσιπ) του ζώου ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί στο μέλλον (χρήσιμο για εκτίμηση το προσδόκιμου ζωής, αλλά και του πληθυσμού)

Μειονεκτήματα:

 • Υψηλό αρχικό κόστος (κατασκευή τεχνητών φωλιών)
 • Ανταγωνισμός μεταξύ μικρών θηλαστικών για την χρήση των φωλιών  μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της πιθανότητας εντοπισμού των μικρότερων ειδών μυωξού

Φωλεο-σωλήνες (Nest-tubes)

2 εικόνες, μία με τον φωλεό σωλήνα από εξώ και μία από μέσα με έναν μυωξό.

Παρόμοια μέθοδος με τις ξύλινες τεχνητές φωλιές είναι η μελέτη των μυωξών με τη χρήση φωλεο-σωλήνων. Σε αντίθεση με τις τεχνητές φωλιές που παραμένουν για χρόνια σε μία περιοχή, οι φωλεο-σωλήνες συνήθως τοποθετούνται για μία ερευνητική περίοδο και μετά αφαιρούνται. Αποτελούνται από πλαστικό, συνήθως, σωλήνα μέσα στον οποίο τοποθετείται αφαιρούμενη ξύλινη βάση η οποία αφήνει μόνο μία από τις δύο πλευρές του σωλήνα ανοιχτή για την είσοδο ζώων. Τοποθετούνται σε κλαδιά δέντρων ή θάμνων, και η ταυτοποίηση του είδους γίνεται – όπως και με τις τεχνητές φωλιές – είτε με εντοπισμό ζώων εντός των φωλεο-σωλήνων είτε με εξέταση βιοδηλωτικών στοιχείων (π.χ. σχήμα και μέγεθος περιττωμάτων, δομή φωλιάς).

Πλεονεκτήματα:

 • Μη εισβλητική μέθοδος
 • Χαμηλό κόστος συλλογής δεδομένων
 • Αναγνώριση σε επίπεδο είδους
 • Δυνατότητα συλλογής σωματομετρικών μετρήσεων (π.χ. βάρος, μήκος σώματος και ουράς)
 • Δυνατότητα συλλογής γενετικού υλικού
 • Δυνατότητα μαρκαρίσματος (π.χ. με μικρο-τσιπ) του ζώου ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί στο μέλλον (χρήσιμο για εκτίμηση του προσδόκιμου ζωής, αλλά και του πληθυσμού)
 • Κατάλληλη για μελέτες μεγάλης χωρικής κλίμακας

Μειονεκτήματα:

 • Ανταγωνισμός μεταξύ μικρών θηλαστικών για τη χρήση των φωλεο-σωλήνων  μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της πιθανότητας εντοπισμού των μικρότερων ειδών μυωξού

Τούνελ ιχνών (Τrack tunnels)

Τούνελ για συλλογή ιχνών από μυωξούς.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνει σε δημοτικότητα η χρήση τούνελ ιχνών για τη μελέτη των μυωξών. Τα τούνελ τοποθετούνται σε κλαδιά δέντρων ή θάμνων, και αποτελούνται από πλαστικό σωλήνα (αντίστοιχο με αυτών των φωλεοσωλήνων) μέσα στον οποίο υπάρχει επιφάνεια κατάλληλη για την αποτύπωση ιχνών (πατημασιών). Συνήθως χρησιμοποιείται χαρτί και μία λωρίδα με μείγμα καρβουνόσκονης ανακατεμένης με λάδι.

Τα ζώα, καθώς εισέρχονται στο τούνελ, πατούν πάνω στο μείγμα και μετά αφήνουν τα αποτυπώματά τους στο λευκό χαρτί. Πειράματα από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) έδειξαν ότι η χρήση καρβουνόσκονης + λαδιού, αν και δημοφιλής στο εξωτερικό, είναι προβληματική στο ζεστό κλίμα της Ελλάδας. Το μείγμα ξεραίνεται πολύ γρήγορα, ειδικά τους θερμότερους μήνες του χρόνου.

Για αυτό το λόγο αναπτύχθηκε εναλλακτική μέθοδος η οποία αποτελείται από ένα φύλλο λαμαρίνας καλυμμένο με καπνιά. Τα ζώα – περνώντας από το τούνελ – αφαιρούν με τις πατούσες τους την καπνιά, αφήνοντας τα χαρακτηριστικά αποτυπώματα τους. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αποτυπώνει ίχνη ζώων για εβδομάδες. Καθώς το κάθε είδος μυωξού έχει χαρακτηριστικό σχήμα και μέγεθος ιχνών, είναι δυνατή η αναγνώριση σε επίπεδο είδους.

Πλεονεκτήματα:

 • Μη εισβλητική μέθοδος
 • Χαμηλό κόστος συλλογής δεδομένων
 • Αναγνώριση σε επίπεδο είδους
 • Δυνατότητα καταγραφής παρουσίας παραπάνω του ενός είδους ανά τούνελ
 • Κατάλληλη για μελέτες μεγάλης χωρικής κλίμακας

Μειονεκτήματα:

 • Δεν είναι δυνατή η συλλογή σωματομετρικών μετρήσεων ή γενετικού υλικού

Φωτοπαγίδες (Camera traps)

Παγίδα με φωτογραφική κάμερα.

Οι «φωτοπαγίδες» είναι αυτόνομα οπτικά καταγραφικά (κάμερες) που καταγράφουν video ή/και φωτογραφίες όταν ανιχνεύσουν κίνηση στο οπτικό τους πεδίο. Για τη μελέτη των μυωξών τοποθετούνται σε κορμούς δέντρων, εστιάζοντας σε κοντινό κλαδί, όπου – συνήθως – τοποθετείται δόλωμα (π.χ. φυστικοβούτυρο). Καταγράφουν τόσο την ημέρα, όσο και το βράδυ – περίοδο που κυρίως δραστηριοποιούνται οι μυωξοί – με τη χρήση υπέρυθρου φλας. Με τη χρηματοδότηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) ανέπτυξε στην Εθνικό Πάρκο Οροσειρά Ροδόπης το πρώτο πλέγμα με φωτοπαγίδες στη χώρα μας ειδικά για τη μελέτη μυωξών.

Πλεονεκτήματα:

 • Μη εισβλητική μέθοδος
 • Αναγνώριση σε επίπεδο είδους
 • Κατάλληλη για μελέτες μεγάλης χωρικής κλίμακας και χρονικής διάρκειας
 • Κατανόηση των προτύπων δραστηριότητάς των μυωξών (καθώς συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία και ώρα για κάθε καταγραφή)

Μειονεκτήματα:

 • Υψηλό κόστος (αγορά εξοπλισμού)
 • Δεν είναι δυνατή η συλλογή σωματομετρικών μετρήσεων ή γενετικού υλικού

Βοήθησε και εσύ!

Αν θέλεις και εσύ να μάθεις αν έχει μυωξούς η περιοχή σου, μπορείς – μόνος, ή με παρέα φίλων, συμμαθητών, ομάδας προσκόπων κτλ. – να τοποθετήσεις τούνελ ιχνών σε θάμνους και δέντρα της περιοχής σου. Σιγουρέψου ότι έχεις την άδεια των ιδιοκτητών οπωρώνων ή άλλων ιδιωτικών αγροτικών/δασικών εκτάσεων.

Αν είσαι παιδί, ζήτησε τη βοήθεια ενηλίκων, για την κατασκευή των τούνελ (ειδικά για να βρεις φύλλα λαμαρίνας και να τα καλύψεις με καπνιά)

Σύντομες οδηγίες:

 • Για τούνελ μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα άδειο κουτί (χάρτινο) γάλατος, που το έχεις ανοίξει και από τις δύο πλευρές.
 • Τοποθέτησε μέσα ένα λεπτό φύλλο λαμαρίνας που το έχεις καλύψει (μέρος του) με καπνιά. Καλό είναι να εξέχει η λαμαρίνα από μία πλευρά, ειδικά αν τοποθετήσεις το τούνελ κάτω από το κλαδί (βοηθάει τα ζώα να εισέλθουν στο τούνελ).
 • Για να δημιουργήσεις καπνιά, γέμισε μία άδεια κονσέρβα μέχρι τη μέση με άμμο, και βάλε λίγη βενζίνη στην άμμο. Άναψε με προσοχή τη βενζίνη. Χρησιμοποιώντας μία πένσα (γιατί θα ζεσταθεί η λαμαρίνα), κράτησε τη λαμαρίνα για λίγη ώρα πάνω από το μαύρο καπνό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

! Μην ανάψεις φωτιά κοντά σε δασικές εκτάσεις ή εύφλεκτα υλικά.

! Μην ανάψεις φωτιά μόνος/η σου αν είσαι ανήλικος/η.

! Μην εισπνεύσεις τον καπνό.

 • Συγκράτησε την καπνισμένη πια λαμαρίνα στο τούνελ με έναν μεγάλο συνδετήρα ή με ταινία διπλής όψεως.
 • Τοποθέτησε το τούνελ ιχνών που έφτιαξες σε δέντρο/θάμνο, χρησιμοποιώντας σπάγκο ή δεματικό για να το συγκρατήσεις στη θέση του.
 • Έλεγξε τη λαμαρίνα για ίχνη μετά από μερικές ημέρες.
 • Φωτογράφησε ίχνη που βρήκες, και αν μοιάζουν με τα παρακάτω, μοιράσου την πληροφορία (και φωτογραφία) μαζί μας!
Φωτογραφία με πατημασίες από 3 είδη μυωξών. Ένα βουνομυωξό, ένα δενδρομυωξό και ένα μυωξό.