Δενδρομυωξός πάνω σε κλαδί, πίσω από τζάμι.

Δενδρομυωξός

Με μία ματιά

Επιστημονική ονομασία

Dryomys nitedula

Κατάσταση Διατήρησης Παγκόσμια

Μειωμένου Ενδιαφέροντος

Μέγεθος Σώματος

7,9 – 10,3 εκατοστά

Κοινή ονομασία στα Αγγλικά

Forest dormouse

Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα

Ανεπαρκώς γνωστό

Μέγεθος Ουράς

6,6 – 9,6 εκατοστά

Βάρος

30-40 γραμμάρια

Συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που περιλαμβάνει είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία.

Πληροφορίες

Μέγεθος σώματος 7,9 – 10,3 εκ και ουράς 6,6 – 9,6 εκ / Βάρος 30 –  >40 γρ. Η ουρά του είναι μεγάλη και φουντωτή, και μπορεί να αποκοπεί αν πιαστεί σε μάχη.

Δραστηριοποιείται τη νύχτα και το λυκόφως/λυκαυγές, κινούμενο από τον υπόροφο έως και την κόμη των δένδρων, αλλά και στο έδαφος.  Μπορεί να γεννήσει πάνω από μία φορά τον χρόνο, και στην Ελλάδα έχουν παρατηρηθεί γέννες τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο. Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων ή σε φωλιές που πλέκει από φύλλα δέντρων σε διχάλες κλαδιών. Τρέφεται κυρίως με φρούτα και καρπούς (π.χ. φουντούκια) αλλά και έντομα, αυγά πουλιών και νεοσσούς.

Κατανομή στη χώρα μας

Συναντάται σε ποικίλα ενδιαιτήματα όπως πλατύφυλλα, μικτά, και κωνοφόρα δάση, και περιοχές με θαμνώνες και μακκία βλάστηση. Αν και θεωρείται ότι αποφεύγει ανθρωπογενή ενδιαιτήματα, μελέτες εντός του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) έδειξαν ότι είναι ευρύοικο είδος. Έχει καταγραφεί μέχρι και σε υψόμετρο 2.300 μέτρων. Στην Ελλάδα απαντάται σε όλη την ηπειρωτική χώρα και την Πελοπόννησο, καθώς και στα νησιά της Έυβοιας και της Σαμοθράκης.

Χάρτης Κατανομών

Κατανομή του δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN / Version 2023-1).

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για να δείτε την παγκόσμια κατανομή του είδους.

Χάρτης Καταγραφών

Καταγραφές παρουσίας του δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) που έχουν καταχωρηθεί στον Άτλαντα των Θηλαστικών της Ελλάδος (Ελληνική Ζωική Εταιρεία).

Ο Ατλάντας επικαιροποιείται συνεχώς με νέες καταγραφές. Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για να δείτε την τελευταία έκδοσή του και να εστιάσετε (zoom) σε περιοχές που σας ενδιαφέρουν.

Βίντεο

Καταγραφή (βίντεο) δενδρομυωξού (Dryomys nitedula) από «φωτοπαγίδες» (κάμερες) στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης από ερευνητές του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).